Sociaal-Liberaal Manifest - Toelichting 1

Sociaal èn Liberaal

Gelijkheid kan niet bestaan in mensen zelf, mensen zijn verschillende individuen, maar gelijkheid moet bestaan in gelijkheid voor de wet en gelijke kansen voor iedereen. Er dient voor gewaakt worden dat de staat de vrijheid (met name de vrijheid van meningsuiting) en de gelijkheid niet aantast in overijlde angst voor terrorisme, onder druk van pressiegroepen of zwichtend voor scheve vergelijkingen. De door het neo-liberalisme gevormde Quango’s (Quasi-Nongovernment Organisations), RTW’s (Rechtspersonen met een Wettelijke Taak), ZBO’s (Zelfstandige Bestuursorganen) of hoe ze ook mogen heten hollen de burgerlijke rechten en vrijheden uit.

Zie vervolg toelichting 1.