Sociaal-Liberaal Manifest - Toelichting 5

Een Geclausuleerd Kiesrecht; ook voor Burgemeesters, Commissarissen en Kamers

Leiden is hier al weer een afschrikwekkend voorbeeld van hoe het niet moet: een Burgemeester kiezen betekende daar „kiezen” na selectie door het College van B & W van twee candidaten van wie de ene evident ongeschikt was. Wouter Bos is zo iemand die voor een twee-partijensysteem is. Zelfs in de boezem van de VVD leeft de voorkeur voor een twee-partijensysteem blijkens uitspraken van Ayaan Hirsi Ali. Volgens de Volkskrant van 4/5/05 is Wouter Bos voor superdepartementen : hij heeft geen idee van „checks and balances”.