Sociaal-Liberaal Manifest - Toelichting 9

Nieuwe Wetten en Vernieuwing van Rechterlijke Instanties

De nietsvermoedende burger die in beroep komt tegen overheidsmaatregelen merkt tot zijn schrik dat elk hoger beoordelend college waarvan de leden steeds knapper juristen zijn (wat een investering!) zijn zaak als het maar even kan „marginaal” toetst. Bovendien blijkt dat overheidsmaatregelen niet voor beroep vatbaar kunnen zijn als „niet op rechtsgevolg gericht” - ook al zijn ze regelrecht strijdig met de grondwettelijk vastgelegde gelijkheid voor de wet... Of de arme burger merkt dat hij met een voor hem uiterst onaangename beslissing te maken krijgt waartegen hij niet kan protesteren omdat het begrip „belanghebbend” meestal te eng wordt uitgelegd. Bijvoorbeeld bij hoge gebouwen die in iemands gezicht komen en hem een groot gedeelte van het jaar het zonlicht ontnemen.

Zie vervolg toelichting 9.